Mindset Gesprekskaarten 

Op de MINDSET gesprekskaarten staat uitleg over hoe je hersenen leren, wat je kunt doen wanneer iemand kritiek op je heeft, hoe je positief kunt leren denken enzovoort. De vragen op de kaarten sporen de leerling aan om actief te werken aan een groeimindset.


Autisme Gesprekskaarten

Iedere tiener met autisme is anders. De een kan goed onder woorden brengen waar hij tegenaan loopt, de ander heeft nog maar net de diagnose gekregen of wil (nog) niet weten dat hij autisme heeft. Hoe voer je met elk van hen een goed begeleidingsgesprek?
Deze kaartenset biedt inspiratie om (in een een-op-eensetting) op een prettige en persoonlijke manier met jongeren tussen de tien en zestien jaar te praten over hun autisme.


Hulpwaaier Angst

In de hulpwaaier Angst wordt aandacht besteed aan oorzaken en gevolgen van angst, hoe angst zich in de klas uit - waarbij specifiek faalangst, separatieangst, paniek, fobieën, en de gegeneraliseerde angststoornis aan de orde komen – en hoe je kinderen en jongeren met angst kunt begeleiden.


Lesplan Mindset

Met het Lesplan Mindset kun jij als (plusklas)leerkracht (van groep 6, 7 of 8) met de hele klas toewerken naar een groeimindset. Door middel van 8 lessen van ca. 30 minuten verspreid over meerdere maanden oefen je met leerlingen aan het versterken van  hun groeimindset. Elke les bestaat uit een stukje theorie, een interactieve klassikale opdracht en een individuele opdracht. Het lesplan is flexibel, wat betekent dat het lesplan op elk moment van het jaar kan worden ingezet. 

Het lesplan bestaat uit een handleiding voor de leerkracht, werkboekjes voor de leerlingen en werkmaterialen bestaande uit 3 posters en kaartjes met uitspraken.

In de handleiding voor de leerkracht wordt, naast de informatie over het uitvoeren van het lesplan, informatie gegeven over mindset en de rol van de leerkracht hierin. Na elke les is er ruimte in de handleiding voor jou als leerkracht om op je eigen handelen te reflecteren. Op deze manier wordt ook aandacht besteed aan je eigen leerproces als leerkracht (en daarmee je eigen groeimindset). Wat ging er goed tijdens de les? Wat verliep minder soepel? Hoe zou je dit in het vervolg anders kunnen aanpakken?
Door het nadenken over deze vragen krijg je meer inzicht in je eigen handelen en maak je het lesplan meer ‘eigen’; je onderzoekt welke manieren voor jouzelf goed werken. Hoe natuurlijker jij als leerkracht onderwijs geeft over de groeimindset, hoe sterker de boodschap overkomt.

Indeling van het lesplan:
Les 1: Hoe leren de hersenen?
Les 2: Wat is een mindset?
Les 3: Helpende gedachten
Les 4: Fouten maken
Les 5: Denken in oplossingen
Les 6: Leren van elkaars kwaliteiten
Les 7: Doelen stellen
Les 8: Afsluiting